Aktuelt

NÅ KAN DU BESTILLE RESEPTER/TIME VIA HELSENORGE

OBS!!!!! ALLE PASIENTER MED LUFTVEISPLAGER SKAL IKKE MØTE PÅ LEGEKONTORET UTEN AVTALE PÅ FORHÅND.DERE MÅ RINGE FØRST ELLER SENDE MELDING VIA HELSENORGE.

 Influensavaksiner 2021-2022:

Vi starter med Influensavaksiner til risikogrupper f.o.m onsdag 27/10/2021.

Det trenges ikke å bestille time. Vi setter influensavaksiner hver dag fra kl 1400-1515

 Risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

CORONAVIRUS

For mer informasjoner ang. coronavirus og vaksine kan du henvende deg til  stavenger.kommune.no og fhi.no websider.

 

MADLAKLINIKKEN LIGGER I MADLA AMFI KJØPESENTER 4. ETASJE.

TELEFONEN :

Man kan bestille time og/ eller faste medisiner via å ringe tlf 51938890 eller via HELSENORGE

OBS!!!! Pasientsky skal ikke brukes lenge for å bestille time eller resepter