Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli  hver år til – 30. juni neste år

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

Egenandeler:

  • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin kr 155 (Ikke spesialist) og kr 204 (spesialist)
  • E-konsultasjon hos fastlege 160 kr
  • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving kr 56.
  • Tillegg for taking og innsending av blodprøver  kr 55.

 

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

  • Henvisning til spesialist kr 59
  • Legattester/legeerklæringer
  Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr