Leger

Lege NACHAAT ABOUJAMOUS
Spesialist i Allmennmedisin
Praktiserende lege 1994.Fastlege siden 2001

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allmennmedisin legeforening

.
Lege MOJTABA ERSHADI sluttet som fastlege og Nå har vi vikarlege som hter:

Dr Mian S Rashid

 

 

Lege NORMAN I.E. IDEHEN:

Utdannet UIO 1989,Spesialist i Allmennmedisin 2000.

Jobber som fastlege/samfunnmedisin

Medlem av:

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin legeforening

 

Lege Nyantaki Baffour Yeboah

Medlem av Den Norske legeforening

 

Lege WILLIAM TANARUNO

Fastlege

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

 

.